x
  blue-search
Anunturi Login    
c1 c1 c1
 Anunturi
01.09.2016 - ANUNŢ DE SELECŢIE CONSTITUIRE PARTENERIAT PROIECT POCU 2014-2020

ASOCIATIA DONIT  cu sediul in Mun. Brasov, str. Lunga , Nr.14 tel. 0729139000, doreste constituirea unui parteneriat in vederea realizarii si depunerii unei cereri de finantare cadrul apelului de proiecte POCU/82/3/7/ - Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investitii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 
Obiectivul general al proiectului este furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale pentru îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri în,regiunea de dezvoltare Centru. 
Activitatile proiectului pentru care se solicita parteneri sunt urmatoarele: 
- Realizare grup tinta . 
- Realizarea cursurilor de formare profesionala de tip initiere sau specializare în competente antreprenoriale
- Realizarea activitatii de informare, orientare si consiliere profesionala antreprenoriala pentru persoane din grupul tinta al proiectului selectate în vederea implementării planurilor de afaceri. 
- Implementarea unui program de suport de consultanta, asistenta si mentorat pentru afacerile 
- Includerea proiectului in strategiile locale/regionale
- Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.


Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte). 
Conform ghidului solicitantului criteriile de selectie sunt :
1. Capacitate operationala 35 puncte 
2. Capacitate financiara 35 puncte 
3. Experienta specifica 30 puncte 

Entităţile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie şi o Fişă de informaţii suplimentare privind experienţa în elaborarea si implementarea unor proiecte cu finantare UE, până pe data de, 25/09/2016 ora 10.00, la sediul Asociatiei. Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul ASOCIATIEI DONIT , Tel. 0729139000, e-mail: office@donit.ro . Persoana de contact: Bilinschi Lorelai Georgeta


27.10.2015 - Invitatie conferinta de inchidere a proiectului “CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile.”

27.10.2015 - Invitatie conferinta de inchidere a proiectului “INVESTEȘTE ÎN CARIERA TA. Calificarea și recalificarea femeilor în domeniul asistenței sociale și medicale”

24.03.2015 - Anunt ACHIZITIE 2.1
                   Document atribuire ACHZITIE 2.1 (vizualizarea documentului poate dura cateva minute datorita dimensiunii mari a fisierului)
                   Raspuns solicitare de clarificari DMI 2.1 Achizitie de servicii de cazare la hotel, restaurant si transport pentru organizarea de tabere educationale
                   Raspuns solicitare de clarificari DMI 2.1 Achizitie de servicii de cazare la hotel, restaurant si transport pentru organizarea de tabere educationale

16.03.2015 - Asociatia Donit este interesata sa inchirieze spatiu de productie si servicii - zone rurale din Jud. Brasov si Calarasi. Detalii: sediul Asociatiei (str. Lunga, nr. 14, Brasov) si tel. 0785260805.

07.10.2014 - Anunt inchiriere spatii conferinte comunicare si  sonorizare

12.06.2014 - ANUNŢ PUBLICITAR  - Achizitie cazare
                       Descarca SPECIFICATII

20.04.2014 - ANUNT angajare în cadrul proiectului ID : POSDRU 144/6.3/S/125533 “INVESTEŞTE ÎN CARIERA TA. Calificarea şi recalificarea femeilor în domeniul asistenţei sociale şi medicale”

01.04.2014 - ANUNT angajare in cadrul proiectului ID : POSDRU /165/6.2/S/125533  CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile.

18.02.2014 - Acordul Colegiului Medicilor Dentişti din România privind acreditarea Asociaţiei DONIT ca furnizor de educaţie medicală continuă (EMC) pentru anul 2014
  
 
Copyright by Donit   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use