Sunday, April 17, 2011     Login
Home  

 

Minimize

PROIECT POSDRU/160/2.1/S/132690

“Construieşte-ti cariera, pas cu pas! Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru si Sud-Est”, Cod SMIS 50387

 

Vă aducem la cunoştinţă că ASOCIAŢIA DONIT din Braşov, in calitate de beneficiar, împreună cu partenerii: Universitatea de Medicina şi Farmacie din Târgu Mureş, Universitatea “OVIDIUS” din Constanţa, Universitatea “LUCIAN BLAGA” din Sibiu şi Universitatea “DUNÂREA DE JOS” din Galaţi au obţinut finanţare din instrumente structurale pentru implementarea acestui proiect.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Axa Prioritară 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul Major Intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Durata proiectului : 18 luni incepand cu luna  aprilie 2014.

Obiective:

1. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră în sprijinul tranziţiei de la scoală la viaţa activă pentru un numar de 20.000 de elevi din regiunile Centru si Sud-Est, cuprinşi în clasele VIII- XII, şcoli generale, licee teoretice şi vocationale.

2. Conştientizare si popularizare în rândul elevilor a necesităţii dezvoltării unei atitudini pozitive şi proactive fată de muncă, în vederea facilitării tranziţiei de la statutul de elevi la acela de angajati prin realizarea unei campanii specializate.

3. Creşterea aplicabilitătii activităţilor de consiliere şi orientare profesională prin realizarea de vizite de studiu/ excursii tematice la Universităţile partenere.

4.  Promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional între licee - universităţi - întreprinderi – instituţii.

Activităţi care se vor derula în proiect:

A1. Organizarea campaniei de conştientizare: „ALEGE INFORMAT!”, cu privire la facilităţile şi oportunităţile de orientare şi decizie privind cariera. Caravana  carierei. Conferinţe de diseminare. Realizarea unei platforme electronice integrate cu web-site-ul proiectului pentru consilierea şi orientarea profesională a elevilor din proiect. Dezvoltarea unei biblioteci de carieră online, în cadrul portalului.

A2. Consilierea şi orientarea elevilor pentru o decizie informată privind cariera. Aplicarea de chestionare pentru cunoaşterea intenţiilor de continuare a studiilor şi/sau inserţie profesională a elevilor. Servicii de consiliere individuală şi de grup. Consiliere online. Tabere de dezvoltare profesională. Vor participa 4600 elevi din grupul ţintă, în urma depunerii unui portofoliu de carieră. Consiliere în alegerea rutei universitare.

A3. Târguri de oferte educaţionale.  Realizarea de vizite de studiu/excursii tematice la universităţile partenere. Vor participa 8000 elevi din grupul ţintă, în urma completării şi încărcării de către aceştia, pe platforma proiectului a unor chestionare privind intenţiile de ruta profesională.

A4. Parteneriate educaţionale. Realizarea unor parteneriate între licee – universităţi –întreprinderi - alte instituţii cu rol în educaţie şi /sau inserţia pe piata muncii  din regiunile Centru şi Sud-Est, în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

GRUPUL ŢINTĂ – 20000 elevi din învăţământul gimnazial şi liceeal profil teoretic şi vocaţional din Regiunile Centru şi Sud - Est,  clasele a VIII-a, a IX-a; a X-a; a XI-a;a XII-a .

Zona de implementare :

  • CENTRU ( Braşov, Alba, Harghita, Mureş, Covasna, Sibiu )
  • SUD-EST ( Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea)

 

Copyright 2014 Asociatia Donit   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use   Skin Designed By Alldnnskins.com