You are here:   Home
  |  Login

 

Minimize

ASOCIAŢIA DONIT, in calitate de beneficiar şi partenerii: Asociatia Tinerilor Pronatura Sambata de Sus, Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, Penitenciarul Codlea si Inspectoratul de Politie Judetean Iași implementeaza proiectul „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALA. O noua sansa in ocupare pentru grupurile vulnerabile”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata proiectului: 18 luni începand cu luna mai 2014. Proiectul are ca obiectiv principal cresterea sanselor de acces pe piata muncii a 850 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane de etnie rroma si persoane dependente sprijinite); va asigura cresterea sanselor de incluziune sociala a persoanelor din Regiunile Centru si Nord-Est, cat si o schimbare de atitudine a mediului social privind discriminarea fata de aceste persoane.

 

Obiective specifice sunt:

- Facilitarea accesului pe piata muncii a 850 persoane dezavantajate  din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Alba, Bacau, Botosani, Iași, Neamt, Suceava, Vaslui, prin consiliere in vederea incluziunii sociale si economice;

- Crearea unui Centru de Incluziune Sociala pentru dezvoltarea competentelor profesionale si formare profesionala  in vederea  ocuparii, recalificarii  sau formarii profesionale ulterioara;

- 550 persoane de etnie rroma vor participa la cursuri de  formare profesionala pentru meseriile: Lucrator in structuri pt constructii COR 7122.1.3,nivel 1  si Operator universal spalator textile si curatitor chimic COR 8264.1.3, nivel 1, iar alte  300 persoane vor participa la cursuri de formare in meseriile: Ingrijitor batrani la domiciliu COR 5133.1.2,nivel 1;Infirmier COR 5132.2.1,nivel 2; Ingrijitor bolnavi la domiciliu,COR 5133.2.1 nivel 2 ;

 

Activitatile proiectului:

- Campania de promovare a proiectului are ca principal scop informarea potențialilor beneficiari și a publicului din teritoriul de desfasurare al proiectului in ceea ce priveste activitatile și rezultatele preconizate in urma implementarii proiectului;

- Realizarea unui studiu de teren privind necesarul de formare profesională pentru grupul ținta cu date culese de la cei mai importanți angajatori din domeniile: asistență medicală și socială, construcții și operatori utilaje/textile; rezultatele studiului vor fi utilizate în consilierea profesională a persoanalor din grupul țintă.

- Inființarea unui Centru de Incluziune Socială în Regiunea Centru pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. 

 

- 2500 persoane aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de campania de prevenire „O viata sănătoasă, fară riscuri” și campania pentru combaterea disfuncțiilor sociale: consum de alcool și droguri, conduite infractionale.

Vor fi implicați actori din comunitatea țintă: specialiști, angajatori, administrația publică locala ș.a.

 

Pentru mai multe informații despre proiect: ASOCIATIA DONIT BRASOV

Dr. Lorelai Georgeta Sfarghiu, Manager Proiect: office@donit.ro; tel 0785260805